เครือข่ายประชาชนฯจี้แก้ไขร่าง พ.ร.บ.สิ่งแวดล้อมฯ ฉบับใหม่


โดย PPTV Online

เผยแพร่
เครือข่ายประชาชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนรวมตัวกันกว่า100คนที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรียกร้องและยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีฯให้ทบทวนและแก้ไขเนื้อหาบางส่วนในร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

วันนี้ (22 ก.ย. 60) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เครือข่ายประชาชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนกว่า 100 คนรวมตัวกันเคลื่อนไหวคัดค้านร่างพระราชบัญญัติสิ่งแวดล้อมฉบับใหม่ โดยต้องการให้ปรับปรุงเนื้อหาที่ทางเครือข่ายยังเห็นว่าไม่เอื้อประโยชน์กับประชาชนเนื้อหาสาระที่ทางเครือข่ายประชาชนฯไม่เห็นด้วยหลักๆอยู่ในหมวดขั้นตอนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ การทำอีไอเอ อีเอชไอเอ เช่น ในร่างพระราชบัญญัติสิ่งแวดล้อมฉบับนี้ยังระบุให้เจ้าของโครงการเป็นผู้จ้างบริษัทที่ปรึกษาเพื่อสำรวจสิ่งแวดล้อมเอง

ส่วนคณะกรรมการชำนาญการ ผู้พิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมยังเป็นเพียงผู้พิจารณาอย่างเดียวแต่ไม่มีส่วนรับผิดชอบในการพิจารณาของตนเอง นอกจากนี้ยังไม่ระบุขั้นตอนการทำ เอสอีเอ หรือ รายงานผลกระทบเชิงยุทธศาสตร์ไว้ในร่างกฎหมายฉบับนี้ โดยในร่างระบุว่า หากหน่วยงานอื่นจัดทำไว้แล้ว เจ้าของโครงการไม่ต้องจัดทำ ประเด็นนี้เครือข่ายประชาชนมองว่า เป็นเรื่องใหญ่ เพราะผลกระทบเชิงยุทธศาสตร์และสิ่งแวดล้อม เป็นสิ่งที่สัมพันธ์กัน

อีกประเด็นที่เป็นข้อถกเถียงกันมากที่สุด คือ การนำคำสั่งคสช.ฉบับที่ 9/2559 ที่ระบุว่า เจ้าของโครงการสามารถเปิดประมูลโครงการได้ โดยไม่ต้องรอให้ อีไอเอ หรือ อีเอชไอเอ แล้วเสร็จ ประเด็นนี้ เครือข่ายประชาชนฯ เห็นว่า เป็นการเอื้อให้โครงการขนาดใหญ่เกิดขึ้นได้ง่ายโดยไม่พิจารณาผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้รอบด้าน

การเรียกร้องครั้งนี้ ทางเครือข่ายฯ ต้องการที่จะเจรจาหารือกับ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ เลขาธิการสำนักงาน นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือ สผ. และประธาน ป.ย.ป. เบื้องต้น มีตัวแทนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมารับฟังข้อเสนอนี้และ ยืนยันข้อเสนอของเครือข่ายจะถูกนำเสนอสู่คณะกรรมการร่างกฎหมาย

ขณะนี้ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ฉบับนี้ อยู่ในขั้นตอนการร่าง ยังไม่ถูกนำเข้าสู่คณะรัฐมนตรี แต่ขั้นตอนการร่างทั้งหมด กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอ้างว่า ได้เปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทั้งหมดแล้วWordcup Wordcup
ข่าวที่คุณอาจพลาด

ไม่พลาดทุกเหตุการณ์ติดตามข่าวจาก PPTV ได้ที่ Subscribe

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประเด็นร้อน

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ