คนจัด “หมอลำ” รับ อาจมี สห.ปลอม-ตร.เรียกสอบ “จ่าปิ”