สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้หน่วยจิตอาสา-แพทย์ทำงานเต็มกำลัง