แจงผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซื้อสินค้าได้ทุกยี่ห้อ