“จิตรกรรมฝาผนังพระที่นั่งทรงธรรม” น้อมรำลึกถึงสิ่งที่พ่อทำ