ชาวบ้านท้ายเขื่อนพระรามหก ยกของขึ้นที่สูงรับมือน้ำท่วม