ปภ.เผยสถานการณ์น้ำไม่วิกฤติ ยันกรุงเทพฯ-ปริมณฑลไม่น้ำท่วม