สศอ.ชี้อีก 3 ปีไทยต้องการแรงงานกว่า 3 ล้านคน

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) คาดการณ์แนวโน้มความต้องการแรงงานไทยในอีก 3 ปีข้างหน้า ใน 5 อุตสาหกรรมหลักจะมีการจ้างงานกว่า 3 ล้านคน โดยเฉพาะแรงงานต่างด้าว พร้อมแนะเร่งพัฒนาแรงงานทุกสายอาชีพขึ้นมารองรับ

TOP ประเด็นร้อน