บช.น. แจ้งหลีกเลี่ยงเส้นทาง “ซ้อมรถนำขบวนบุคคลสำคัญ” 4 ทุ่มคืนนี้