นักวิทย์สหรัฐฯ-ยุโรปพบคลื่นโน้มถ่วงจากแหล่งที่สังเกตเห็นได้ครั้งแรก