เปิดใจเจ้าของผลงานโมเดลการ์ตูนดังเล่าเรื่องราว “ในหลวงรัชกาลที่ 9”