นายกฯ ขอให้อภัยข้อผิดพลาดงานวางดอกไม้จันทน์ วอนไม่ขยายความขัดแย้ง