เช็คก่อนศัลยกรรม! สบส. แนะ 4 ข้อก่อนรับบริการทางการแพทย์