กรมควบคุมมลพิษจ่อเสนอร่าง พ.ร.บ.การจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


กำหนดโทษปรับผู้ที่ทิ้งซากอิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกวิธี พร้อมกำหนดแนวทางกำจัดให้ผู้ผลิตเข้ามามีส่วนร่วมในการรับผิดชอบ

TOP ประเด็นร้อน