“พะโต๊ะ” แจ้งเตือนเตรียมถุงยังชีพ หลังดีเปรสชั่นเคลื่อนขึ้นชายฝั่ง