เจ้าของหอพัก ยื่นตีความ พ.ร.บ.หอพักส่อขัดรัฐธรรมนูญ

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


กลุ่มผู้ประกอบการหอพักเอกชน พร้อมที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ยื่นเรื่องผู้ตรวจการแผ่นดิน พิจารณาบทบัญญัติใน พ.ร.บ.หอพัก 2558 ที่อาจขัดรัฐธรรมนูญ 2560

TOP ประเด็นร้อน