ตร.ตั้ง 3ประเด็นขัดแย้งยิงนายกอบต.เขาพระ เสียชีวิต