ชาวบ้านสมุทรสงครามยอมรับกำจัด “ปลาหมอสีคางดำ” เกินกำลัง