ฝันร้ายที่ดูไบ.. เปิดเล่ห์อุบายหลอก “แรงงานไทย” ไปทำงานก่อนถูกลอยแพ