ครูโหดตีนักเรียนกว่า 100 ครั้ง ผู้ปกครองแฉเพิ่ม เคยส่งคลิปลามกให้ นร.หญิง