บุกครัวพิสูจน์รสชาติ “ปลาหมอสีคางดำ” กินได้แต่ไม่นิยม