ชาวบ้านขอสัญญาณไฟแดงสี่แยกด่านขุนทด แก้ปัญหาอุบัติเหตุ