กระทรวงพาณิชย์ ฟุ้งส่งออกข้าวไทยปีนี้ทะลุ 10.2 ล้านตัน