"ภูเขาไฟอากุง" ปะทุครั้งที่ 2 ในรอบสัปดาห์ เจ้าหน้าที่ยันยังไม่อันตราย