เปิด “ร้านน้ำปั่น” บางสะพาน จุดเริ่มต้นก้าวคนละก้าว