ตร.พัทยา รวบหนุ่มเกียรตินิยมวิ่งราวนักท่องเที่ยว อ้างตกงาน!