ชาวราชบุรีมอบโอ่งที่ระลึกพร้อมเงินให้ “ตูน” ยอดรวมทะลุ 400 ล้าน