สตรีหมายเลขหนึ่งฝรั่งเศสรับเป็นแม่อุปถัมภ์ลูกแพนด้า