แคลิฟอร์เนียประกาศภาวะฉุกเฉินไฟป่า หลังยังควบคุมไม่ได้