สธ.เผย พบ หญิงตั้งท้องติดเชื้อซิกา ในโรงพยาบาลศรีธัญญา