ชาติอาหรับเรียกร้อง "ทรัมป์" ตัดสินใจใหม่ ปม "เยรูซาเลม"