ชาวกาตาลุญญาต่อตัว ประท้วงรัฐบาลสเปนปล่อยนักการเมือง