“บีทีเอส” ยืนยันไม่ขึ้นค่าโดยสารหลังเปิดใช้ระบบตั๋วร่วม