จิตแพทย์แนะดูแลใกล้ชิด เด็กเห็นพ่อยิงแม่ต่อหน้าหวั่นซึมซับความรุนแรง