“ฉัตรชัย” ชี้สางทุจริตเงินทอนวัด ต้องรอบคอบ เพราะละเอียดอ่อน