ในหลวงพระราชทานพรปีใหม่ - ส.ค.ส.2561 แก่ปวงชนชาวไทย

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสพระราชทานพรแก่ประชาชนชาวไทย พร้อมพระราชทาน ส.ค.ส. 2561 ให้แก่ประชาชนชาวไทยเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2561

TOP ประเด็นร้อน