สธ. แจงคำสั่งการใช้ทรัพย์สินราชการ หวังเปลี่ยนแนวคิดแยกประโยชน์ “ส่วนตัว” กับ “ส่วนรวม”


โดย PPTV Online

เผยแพร่
กระทรวงสาธารณสุขออกโรงแจงเรื่องมาตรการป้องกันการใช้ทรัพย์สินทางราชการเป็นไปตาม ร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประเด็นร้อน