เครือข่ายผู้บริโภค พบ ความโปร่งใสซุปเปอร์มาร์เก็ตไทยอยู่ในระดับต่ำ


โดย PPTV Online

เผยแพร่
เฉพาะปี 2560 มีผู้ใช้บริการซุปเปอร์มาร์เก็ตในไทยร้องเรียนมายังมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค 60 เรื่อง ส่วนใหญ่เป็นปัญหาเกี่ยวกับสินค้าและการให้บริการที่ไม่สามารถตรวจสอบมาตรฐานได้ แม้จะไม่ใช่ตัวเลขที่สูง แต่สอดคล้องกับผลประเมินความโปร่งใส่ของธุรกิจค้าปลีกและซุปเปอร์มาร์เกตในไทย ที่สรุปผลเบื้องต้นออกมาได้ว่าอยู่ในระดับต่ำ

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประเด็นร้อน