ลุ้นเคาะขึ้นค่าแรงขั้นต่ำทุกจังหวัด แถลงบ่ายวันนี้