ทอ.ซ้อมบิน ก่อนจัดโชว์งานวันเด็ก มั่นใจระบบความปลอดภัย 100%