ก.เกษตรฯ รับกาฬสินธุ์ เป็นรายแรกร้องพิรุธโครงการ 9101


โดย PPTV Online

เผยแพร่
กรมส่งเสริมการเกษตร ในสังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้รับผิดชอบโครงการ 9101 เพื่อฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยปี’60 ยอมรับว่า จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นพื้นที่แรกที่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับความผิดปกติ การจัดซื้อปัจจัยผลิตทางการเกษตร โครงการ 9101 ซึ่งคาดว่าคณะกรรมการจังหวัดที่แต่งตั้งขึ้นใช้เวลาตรวจสอบอย่างน้อย 1 เดือน 

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประเด็นร้อน