ก.คมนาคม สั่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบราคาอาหารในสนามบิน