“เสก โลโซ”ไม่มารับทราบข้อหายาเสพติดทนายแจงติดภารกิจสำคัญ