ทูตสหรัฐฯประจำปานามาลาออก ชี้ไม่อยากทำงานให้ทรัมป์