ญาติพอใจหลังต้นสังกัดพลทหารยิง “นายศรชัย” มอบเงินช่วยเหลือ