คนขับแท็กซี่เรียกร้อง ยกเลิกบังคับติดตั้งอุปกรณ์ส่วนควบหันมาอบรมแทน

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


กลุ่มคนขับแท็กซี่นัดรวมตัวออกมาเคลื่อนไหว เรียกร้องให้ กรมการขนส่งทางบกพิจารณายกเลิกข้อบังคับสำหรับแท็กซี่จดทะเบียนใหม่ ในการติดตั้งอุปกรณ์ส่วนควบต่างๆ เพิ่มเติม เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการติดตั้งสูง

TOP ประเด็นร้อน