“แอปเปิล” ประกาศขนเงินกลับสหรัฐฯ พร้อมจ่ายภาษี 1.2 ล้านล้านบาท