ปลาดุก9101 ตัวเล็กแต่แพง อ.กุฉินารายณ์ เอกชนรายเดียวเหมา 23 ล้าน