พบพื้นที่ลักลอบ “ปลูกฝิ่น” ลดลงจากสภาพอากาศแปรปรวน

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


เจ้าหน้าที่ ป.ป.ส.ร่วมกับ ทหาร ตำรวจ และฝ่ายปกครอง ลงพื้นที่อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอนเพื่อตัดฟันทำลายไร่ฝิ่นขนาดพื้นที่ 1.13 ไร่ นอกจากนี้ยังพบว่าพื้นที่ปลูกฝิ่นในประเทศไทยลดลง แต่ยังมีการกระจายตัวปลูกในแปลงเล็กๆและพื้นที่ห่างไกล

TOP ประเด็นร้อน