อุตุฯ เตือนอากาศแปรปรวน ฉบับที่ 6 “ฝนตก-อากาศเย็น”